Seculi II. Articulus III. De Homine In Statu Glorificationis, Damnationis, De Ecclesia Eiusque Contrariis Disputatio IX.

Seculi II. Articulus III. De Homine In Statu Glorificationis, Damnationis, De Ecclesia Eiusque Contrariis Disputatio IX. Bebel, Balthasar 1632-1686 Verfasser (DE-588)11609902X aut Gertner, Gottfried Johann Verfasser (DE-588)142758906 aut text (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content lat Straßburg, Univ., Diss., 1665 kostenfrei urn:nbn:de:bvb:70-dtl-0000037747

Seculi II. Articulus III. De Homine In Statu Glorificationis, Damnationis, De Ecclesia Eiusque Contrariis Disputatio IX.

Bebel, Balthasar 1632-1686 Verfasser (DE-588)11609902X aut

Gertner, Gottfried Johann Verfasser (DE-588)142758906 aut

text

(DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content

lat

Straßburg, Univ., Diss., 1665

kostenfrei

urn:nbn:de:bvb:70-dtl-0000037747


Seculi II. Articulus III. De Homine In Statu Glorificationis, Damnationis, De Ecclesia Eiusque Contrariis Disputatio IX. Bebel, Balthasar 1632-1686 Verfasser (DE-588)11609902X aut Gertner, Gottfried Johann Verfasser (DE-588)142758906 aut text (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content lat Straßburg, Univ., Diss., 1665 kostenfrei urn:nbn:de:bvb:70-dtl-0000037747