Friedrich III. 1440-1493

Friedrich III. 1440-1493 Julius Hübner pinx. F. Neubauer sc. http://rzbvm005.uni-regensburg.de/tut/anzeige.phtml?titel_id=2127 S. Schmerber'sche Buchhandlung, Nachfolger H. Keller, in Frankfurt a. M. urn:nbn:de:bvb:355-rpslg-pos-mf-nr-119-0 9994/PoS MF Nr. 119 Regensburger Porträtsammlung http://rzbvm005.uni-regensburg.de/tut/ urn:nbn:de:bvb:355-rpslg-pos-mf-nr-119-0

Friedrich III. 1440-1493

Julius Hübner pinx. F. Neubauer sc.

http://rzbvm005.uni-regensburg.de/tut/anzeige.phtml?titel_id=2127

S. Schmerber'sche Buchhandlung, Nachfolger H. Keller, in Frankfurt a. M.

urn:nbn:de:bvb:355-rpslg-pos-mf-nr-119-0

9994/PoS MF Nr. 119

Regensburger Porträtsammlung

http://rzbvm005.uni-regensburg.de/tut/

urn:nbn:de:bvb:355-rpslg-pos-mf-nr-119-0


Friedrich III. 1440-1493 Julius Hübner pinx. F. Neubauer sc. http://rzbvm005.uni-regensburg.de/tut/anzeige.phtml?titel_id=2127 S. Schmerber'sche Buchhandlung, Nachfolger H. Keller, in Frankfurt a. M. urn:nbn:de:bvb:355-rpslg-pos-mf-nr-119-0 9994/PoS MF Nr. 119 Regensburger Porträtsammlung http://rzbvm005.uni-regensburg.de/tut/ urn:nbn:de:bvb:355-rpslg-pos-mf-nr-119-0