Waltzes. Arr., winds, op. 124 - UEI Esl VIII 174 [caption title:] Die Aelpler // Walzer // v. Lanner // arang. d. Pfister

Waltzes. Arr., winds, op. 124 - UEI Esl VIII 174 [caption title:] Die Aelpler // Walzer // v. Lanner // arang. d. Pfister Lanner, Joseph Pfister, Johann Pfister, Johann manuscriptnotated music Abschrift und urn:nbn:de:bvb:824-esl-viii-174-5

Waltzes. Arr., winds, op. 124 - UEI Esl VIII 174 [caption title:] Die Aelpler // Walzer // v. Lanner // arang. d. Pfister

Lanner, Joseph

Pfister, Johann

Pfister, Johann

manuscriptnotated music

Abschrift

und

urn:nbn:de:bvb:824-esl-viii-174-5


Waltzes. Arr., winds, op. 124 - UEI Esl VIII 174 [caption title:] Die Aelpler // Walzer // v. Lanner // arang. d. Pfister Lanner, Joseph Pfister, Johann Pfister, Johann manuscriptnotated music Abschrift und urn:nbn:de:bvb:824-esl-viii-174-5