<<Das>> Kloster Michaelsberg, Benedictiner-Ordens, und das Elisabethen-Katharinenspital zu Bamberg

<<Das>> Kloster Michaelsberg, Benedictiner-Ordens, und das Elisabethen-Katharinenspital zu Bamberg Landgraf, Michael 1801-1846 Verfasser (DE-588)100299172 aut text (DE-588)4155569-7 Führer gnd-content ger kostenfrei Kloster Sankt Michael Bamberg Bürgerspital Bamberg urn:nbn:de:bvb:12-bsb10375849-8 urn:nbn:de:bvb:22-dtl-0000000685

<<Das>> Kloster Michaelsberg, Benedictiner-Ordens, und das Elisabethen-Katharinenspital zu Bamberg

Landgraf, Michael 1801-1846 Verfasser (DE-588)100299172 aut

text

(DE-588)4155569-7 Führer gnd-content

ger

kostenfrei

Kloster Sankt Michael Bamberg

Bürgerspital Bamberg

urn:nbn:de:bvb:12-bsb10375849-8

urn:nbn:de:bvb:22-dtl-0000000685


<<Das>> Kloster Michaelsberg, Benedictiner-Ordens, und das Elisabethen-Katharinenspital zu Bamberg Landgraf, Michael 1801-1846 Verfasser (DE-588)100299172 aut text (DE-588)4155569-7 Führer gnd-content ger kostenfrei Kloster Sankt Michael Bamberg Bürgerspital Bamberg urn:nbn:de:bvb:12-bsb10375849-8 urn:nbn:de:bvb:22-dtl-0000000685