Rector Academiae Ienensis Christophorvs Philippvs Richter, D. Com. Palat. Caesar. Decretalium Prof. Publ. & Facult. Jurid. Ordinarius, Vna Cvm Professoribvs Ceteris, L.S.D.

Rector Academiae Ienensis Christophorvs Philippvs Richter, D. Com. Palat. Caesar. Decretalium Prof. Publ. & Facult. Jurid. Ordinarius, Vna Cvm Professoribvs Ceteris, L.S.D. Richter, Christoph Philipp 1602-1673 Verfasser (DE-588)100324258 aut Chemnitz, Christian 1615-1666 Sonstige (DE-588)117655961 oth text (DE-588)4151236-4 Einblattdruck gnd-content lat kostenfrei urn:nbn:de:bvb:70-dtl-0000003516

Rector Academiae Ienensis Christophorvs Philippvs Richter, D. Com. Palat. Caesar. Decretalium Prof. Publ. & Facult. Jurid. Ordinarius, Vna Cvm Professoribvs Ceteris, L.S.D.

Richter, Christoph Philipp 1602-1673 Verfasser (DE-588)100324258 aut

Chemnitz, Christian 1615-1666 Sonstige (DE-588)117655961 oth

text

(DE-588)4151236-4 Einblattdruck gnd-content

lat

kostenfrei

urn:nbn:de:bvb:70-dtl-0000003516


Rector Academiae Ienensis Christophorvs Philippvs Richter, D. Com. Palat. Caesar. Decretalium Prof. Publ. & Facult. Jurid. Ordinarius, Vna Cvm Professoribvs Ceteris, L.S.D. Richter, Christoph Philipp 1602-1673 Verfasser (DE-588)100324258 aut Chemnitz, Christian 1615-1666 Sonstige (DE-588)117655961 oth text (DE-588)4151236-4 Einblattdruck gnd-content lat kostenfrei urn:nbn:de:bvb:70-dtl-0000003516