Bambergische Peynliche Hals-Ge-richts-Ordnung.

Bambergische Peynliche Hals-Ge-richts-Ordnung. GeorgIII.Bamberg, Bischof1470-1522Sonstige(DE-588)118924710oth Schwarzenberg, Johann von1463-1528Sonstige(DE-588)118795759oth Johann GeorgI.Bamberg, Bischof1543-1580Sonstige(DE-588)118985760oth Hochstift BambergSonstige(DE-588)4080249-8oth text (DE-588)4135952-5Quellegnd-content ger kostenfrei Anton Franz Xaver Vogel, 1757. - Joseph Heller Hochstift Bamberg Strafrecht Recht urn:nbn:de:bvb:22-dtl-0000025789

Bambergische Peynliche Hals-Ge-richts-Ordnung.

GeorgIII.Bamberg, Bischof1470-1522Sonstige(DE-588)118924710oth

Schwarzenberg, Johann von1463-1528Sonstige(DE-588)118795759oth

Johann GeorgI.Bamberg, Bischof1543-1580Sonstige(DE-588)118985760oth

Hochstift BambergSonstige(DE-588)4080249-8oth

text

(DE-588)4135952-5Quellegnd-content

ger

kostenfrei

Anton Franz Xaver Vogel, 1757. - Joseph Heller

Hochstift Bamberg

Strafrecht

Recht

urn:nbn:de:bvb:22-dtl-0000025789


Bambergische Peynliche Hals-Ge-richts-Ordnung. GeorgIII.Bamberg, Bischof1470-1522Sonstige(DE-588)118924710oth Schwarzenberg, Johann von1463-1528Sonstige(DE-588)118795759oth Johann GeorgI.Bamberg, Bischof1543-1580Sonstige(DE-588)118985760oth Hochstift BambergSonstige(DE-588)4080249-8oth text (DE-588)4135952-5Quellegnd-content ger kostenfrei Anton Franz Xaver Vogel, 1757. - Joseph Heller Hochstift Bamberg Strafrecht Recht urn:nbn:de:bvb:22-dtl-0000025789