PRÆSIDENTE IOACHIMO A BEVST I[VRIS] V[TRIVSQVE] DOCTORE//ET PROFESSORE IN ACADEMIA VVITEBERGENSI PRO LICENTIA//IN VTROQVE IVRE…

PRÆSIDENTE IOACHIMO A BEVST I[VRIS] V[TRIVSQVE] DOCTORE//ET PROFESSORE IN ACADEMIA VVITEBERGENSI PRO LICENTIA//IN VTROQVE IVRE… Erich Hojer, Paul Goldstein <Disputierender> Joachim von Beust <Vorsitzender> software, multimedia Wittenberg 1561 ||| urn:nbn:de:bvb:29-einblatt-0585-3

PRÆSIDENTE IOACHIMO A BEVST I[VRIS] V[TRIVSQVE] DOCTORE//ET PROFESSORE IN ACADEMIA VVITEBERGENSI PRO LICENTIA//IN VTROQVE IVRE…

Erich Hojer, Paul Goldstein <Disputierender>

Joachim von Beust <Vorsitzender>

software, multimedia

Wittenberg

1561

|||

urn:nbn:de:bvb:29-einblatt-0585-3


PRÆSIDENTE IOACHIMO A BEVST I[VRIS] V[TRIVSQVE] DOCTORE//ET PROFESSORE IN ACADEMIA VVITEBERGENSI PRO LICENTIA//IN VTROQVE IVRE… Erich Hojer, Paul Goldstein <Disputierender> Joachim von Beust <Vorsitzender> software, multimedia Wittenberg 1561 ||| urn:nbn:de:bvb:29-einblatt-0585-3