Ferdinand II. 1619-1637

Ferdinand II. 1619-1637 P. Kraft pinx. A. Göbel sc. http://rzbvm005.uni-regensburg.de/tut/anzeige.phtml?titel_id=2134 S. Schmerber'sche Buchhandlung, Nachfolger H. Keller, in Frankfurt a. M. urn:nbn:de:bvb:355-rpslg-pos-mf-nr-126-1 9994/PoS MF Nr. 126 Regensburger Porträtsammlung http://rzbvm005.uni-regensburg.de/tut/ urn:nbn:de:bvb:355-rpslg-pos-mf-nr-126-1

Ferdinand II. 1619-1637

P. Kraft pinx. A. Göbel sc.

http://rzbvm005.uni-regensburg.de/tut/anzeige.phtml?titel_id=2134

S. Schmerber'sche Buchhandlung, Nachfolger H. Keller, in Frankfurt a. M.

urn:nbn:de:bvb:355-rpslg-pos-mf-nr-126-1

9994/PoS MF Nr. 126

Regensburger Porträtsammlung

http://rzbvm005.uni-regensburg.de/tut/

urn:nbn:de:bvb:355-rpslg-pos-mf-nr-126-1


Ferdinand II. 1619-1637 P. Kraft pinx. A. Göbel sc. http://rzbvm005.uni-regensburg.de/tut/anzeige.phtml?titel_id=2134 S. Schmerber'sche Buchhandlung, Nachfolger H. Keller, in Frankfurt a. M. urn:nbn:de:bvb:355-rpslg-pos-mf-nr-126-1 9994/PoS MF Nr. 126 Regensburger Porträtsammlung http://rzbvm005.uni-regensburg.de/tut/ urn:nbn:de:bvb:355-rpslg-pos-mf-nr-126-1