<<La>> novela latinoamericana entre historia y utopía

<<La>> novela latinoamericana entre historia y utopía Steckbauer, Sonja M. 1961- Sonstige (DE-588)114172781 oth text (DE-588)4143413-4 Aufsatzsammlung gnd (DE-588)1071861417 Konferenzschrift 1997 Jena gnd spa Reproduction. kostenfrei Utopie Roman Historischer Roman Geschichte urn:nbn:de:bvb:384-opus4-29587 urn:nbn:de:bvb:824-dtl-0000148566

<<La>> novela latinoamericana entre historia y utopía

Steckbauer, Sonja M. 1961- Sonstige (DE-588)114172781 oth

text

(DE-588)4143413-4 Aufsatzsammlung gnd

(DE-588)1071861417 Konferenzschrift 1997 Jena gnd

spa

Reproduction.

kostenfrei

Utopie

Roman

Historischer Roman

Geschichte

urn:nbn:de:bvb:384-opus4-29587

urn:nbn:de:bvb:824-dtl-0000148566


<<La>> novela latinoamericana entre historia y utopía Steckbauer, Sonja M. 1961- Sonstige (DE-588)114172781 oth text (DE-588)4143413-4 Aufsatzsammlung gnd (DE-588)1071861417 Konferenzschrift 1997 Jena gnd spa Reproduction. kostenfrei Utopie Roman Historischer Roman Geschichte urn:nbn:de:bvb:384-opus4-29587 urn:nbn:de:bvb:824-dtl-0000148566