Hemicraniam, sub patrocinio ... Dn. Michaelis Sennerti ... submittit, Henricus Vollgnad, Vratisl.

Hemicraniam, sub patrocinio ... Dn. Michaelis Sennerti ... submittit, Henricus Vollgnad, Vratisl. Sennert, Michael 1615-1691 Verfasser (DE-588)129367249 aut Volgnad, Heinrich 1634-1682 Verfasser (DE-588)121882047 aut text (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content lat Wittenberg, Univ., Diss., 1662 kostenfrei urn:nbn:de:bvb:29-bv039625820-1

Hemicraniam, sub patrocinio ... Dn. Michaelis Sennerti ... submittit, Henricus Vollgnad, Vratisl.

Sennert, Michael 1615-1691 Verfasser (DE-588)129367249 aut

Volgnad, Heinrich 1634-1682 Verfasser (DE-588)121882047 aut

text

(DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content

lat

Wittenberg, Univ., Diss., 1662

kostenfrei

urn:nbn:de:bvb:29-bv039625820-1


Hemicraniam, sub patrocinio ... Dn. Michaelis Sennerti ... submittit, Henricus Vollgnad, Vratisl. Sennert, Michael 1615-1691 Verfasser (DE-588)129367249 aut Volgnad, Heinrich 1634-1682 Verfasser (DE-588)121882047 aut text (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content lat Wittenberg, Univ., Diss., 1662 kostenfrei urn:nbn:de:bvb:29-bv039625820-1